top of page

Bireysel Terapi

Düşüncelerimizin duygularımızı nasıl şekillendirdi temeli üzerinden gitmektedir. Depresif özellikleri olan bireyin düşünce ve inançları bir kanıta dayanmaksızın kendini işe yaramaz ve herseyin köytüye gideceği, sorunların hiç düzelmeyeceği inanması sonucu üzüntü duygusu yaşamasıdır 

Bilişsel terapi doğru düşünce  ve iletişim yollarına odaklanmaktadır.  

Aile Terapisi

ile yapısına odaklanmaktadır. Aile içi iletişim aracını kullanarak aile üyelerinin sorun çözme, birbirlerini anlama, kararalma gibi sağlıklı aile yapısını onarmayı hedeflemektedir. 

Oyun Terapisi

Özellikle oyun çağı olmak üzereyaşamın her döneminde kullanılabilen ir tedavi aracıdır. 

Oyuncaklar kelime oyun ise iletişimin dili görevlerini üstlenmektedir. 

Bireylerin sorunlarına göre terapist yapılandırılmış veya yapılandırılmamış teknikleri kullanarak ruhsal sorunların baş etmesine yardımcı olmaktadır. 

Grup Terapisi

Terapist ve benzer sorunları olan bireylerle yapılmaktadır. Bir soruna diğer katılımcıların geri bildirim yapmaları teşvik edilerek yeni bakış açısı kazanması ve sorunlarla baş etmeleri amaçlanır. 

Davranışçı Terapi

 

Bireyin Davranışlarını nasıl değiştirebileceği ve bu değişimin duygularına etkileri üzerineçalışmaktadır. Bireyin pozitif ve sosyal olarak güçlendirici aktivite görevlerine odaklanılır .

CPT Dikkat Testi

bottom of page