top of page

Okul fobisi nedir?

Eğitim öğretim dönemi başlaması ile birlikte okul ile ilgili durumlarda çocuklarda gözlemlenen yoğun korku, tedirginlik yaşaması ve bu nedenle okula gitmek istememesidir. Çocukların yaklaşık %2-5 inde, sıklıkla 4-6 yaslarda gözlemlenmektedir.

Okul Fobisine Neden Olabilecek Ruhsal Bozukluklar

4-6 yaş aralığından en sık gözlemlenen ruhsal bozukluk ayrılık kaygısı bozukluğudur.

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, Öğrenme Güçlüğü, Depresyon, Sosyal Fobi, Zihinsel Yetersizlik Okul Fobisi Görülen Ruhsal Bozukluklardır.

Risk Faktörleri

Bireyin çekinik, içe kapanık karakterde olması

Özgüven düşüklüğü

Baş etme becerilerinin düşük olması

Performans kaygısı yaşaması

Dikkat eksikliği, algılama ve öğrenme güçlüğü yaşaması

Ebeveynler arası yaşanan aile içi sorunlar, maddi yetersizlik, göç

Ailede hastalık,kayıp yaşanması veya kardeş doğumu

Ebeveynlerin çocuktan yüksek beklentileri

Bireyin okuldan uzun süreli uzak kalması

Ebeveynlerin okul ve öğretmen ile ilgili olumsuz düşünce ve davranışları çocuğa belirtmeleri

Öretmen çocuk iletişiminde yaşanan zorluklar

Bireyin istismara uğraması Aran zorbalığı sayılabilir.

Görülen Belirtiler

Sıklıkla bireyler kaygı duydukları ortama gitmeme, ortamdan kaçınma davranışları göstermektedir.

Okul döneminde huzursuzluk, isteksizlik, karsı gelme, ağlama zarar verici davranışlar gözlemlenmektedir.

Karın ağrısı, bulantı kusma, bayılma, çarpıntı, burun kanaması, ellerde ve ayaklarda uyuşma gibi bedensel belirtiler

Uyku ve beslenme sorunları gözlemlenmektedir.

Okul Fobisinin Üstesinden Gelebilmek için Ailelere Öneriler

Ailelere önerilerimiz çocuklarını gözlemlemeleri, yaşadığı zorlukları anlamaya çalışmalarıdır. Bireyin akademik, sosyal gelişimini olumsuz etkiliyor, duygusal olarak yaşadığı stres ile baş edemiyor ise Uzman Çocuk Psikiyatri Doktorlarından destek almaları gerekmektedir.

Var olunan Ruhsal bozuklulara göre tedavi planı değişmektedir. Ailelerin çocuklarının yaşadığı sıkıntıları ve bu sıkıntılar nedeniyle oluşan kaçınma davranışlarını belirlemeleri gerekmektedir. Örnek verecek olursak ayrılık kaygısı yaşan bir bireyin ailenin bir günden birey olmaz diyerek okula göndermemeleri önerilmemektedir. Çocuk okula girmekte zorlanıyor ise okul bahçesinde zaman geçirmesi, yavaş yavaş okul içerisine gidilmesi. Anne baba sınıf kapısında beklemesi önerilen yaklaşımlar arasındadır. Çocuğun ebeveynlerinden farklı ortamlarda kalabilmesi desteklenmelidir. Bağımsız davranabileceği ortamlar hazırlanmalıdır.

bottom of page