top of page

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite


Dikkat Eksikliği&Hiperaktivite Bozuklugu, kişilerin sosyal, fiziksel, akademik ve ruhsal gelişimlerini doğrudan olumsuz etkileyen norogelisimsel bir bozukluktur. Ulkemizde sikligi %6-12 görülmektedir. Ebeveynler en sık ders ve söz dinlememe, ders çalışmama, erteleme davranışları, başka şeyle ilgilenme, cok konuşma, unutkanlık, basit hatalar yapma gibi şikayetlerle başvurmaktadır. DEHB başarılı olabilecek bireylerin geleceklerini olumsuz etkilenmekte okul reddi, ders başarısızlığı, internet ve madde bağımlılığı ve diğer ruhsal hastalıklar; erişkin dönemde iş ve evlilik sorunları gibi olumsuz yaşam olayları açısından risk taşımaktadır. DEHB çocuğu olan ailelerin bulundukları bölgede çocuk psikiyatri uzmanlarına başvurmaları ve uygun tedavi planının yapılması gerekmektedir

bottom of page