Otizm Spektrum Bozukluğu
Otizm spektrum bozukluğu, yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan, sosyal etkileşim ve sözel ve sözel olmayan iletişim alanlarında gecikme, dış çevreye karşı ilgisizlik; sınırlı, tekrarlayan olağan dışı hareketler ile karakterize olan erkek çocuklarda daha fazla görülen nöro-gelişimsel bir bozukluktur. Otizm spektrum bozukluğu görülme sıklığı günümüzde artmaktadır. OSB’nun görülme sıklığı 68 doğumda 1 olarak kabul edilmektedir. Görülme sıklığında artmanın sebepleri, OSB farkındalığının…

Daha Fazla…. Read More