Değerlendirme Araçları

Mersin Çocuk ve Ergen Psikiyatri kliniğimizde aşağıda sıraladığımız değerlendirme araçları ile sizlere en kaliteli hizmeti sunmaya çalışmaktayız.

 • AGTE
 • K-SADS
 • Bender Gestault Nöroprojektif Test
 • İz Sürme Testi
 • CPT (Continuous Performance Test – Dikkat Testi)
 • Porteus Zeka Testi
 • Performance Continuous Dikkat ve Hiperaktivite Ölçme Değerlendirme Testi
 • M-CHAT
 • Metropolitan Okul Çağı Olgunluk Testi
 • Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi
 • Otizm Tarama Envanteri